Jobcrafting

Zit het werk niet meer als gegoten? Voelt het niet meer passend? Met jobcrafting onderzoek je welke stappen je zelf gaat zetten om van jouw werk MOOI WERK te maken.

Brein bij de tijd

Heb jij te weinig tijd om je werk goed te kunnen doen? In mijn training geef ik je inzichten en tips hoe om te gaan met een toenemende hoeveelheid informatie binnen de tijd die jij beschikbaar hebt.

Duurzaam inzetbaar

Waarover ga jij in gesprek aan met je leidinggevende of met je medewerker? Waar richt je je in dit gesprek op? Wil jij een gesprek dat daadwerkelijk over jouw duurzame inzetbaarheid gaat?

Werkdruk

Balans houden in de hoeveelheid werk helpt teams om beloofbaar te blijven in haar afspraken. Het draagt bij aan het behoud van de benodigde veerkracht. Kunnen jullie Inzichten en tips gebruiken? 

 

Laatste blog

Ben jij een professional die veel wil bereiken voor zijn klanten? Meer dan je kunt waarmaken in de tijd die jij beschikbaar hebt? Lukt het je niet om jezelf te begrenzen?  Lees verder en je ontdekt hoe het werkt.

Ervaringen van klanten

“Bedankt voor je wijze woorden en waardevolle tips. Door jou input heb ik zaken kunnen relativeren, in een ander perspectief kunnen zien en het vertrouwen in mijn handelen versterkt.”

Mariëlle van Wijk. 8 september 2016.