Skip to the content

Vitaal aan het werk: willen en kunnen in balans

Herken je dat je meer wilt dan je kunt. Dat je meer wil doen dan je tijd hebt? Dat je hierdoor niet (voldoende) toekomt aan die dingen die er in je werk toe doen.

ik geef professionals inzichten en tips hoe om te gaan met een toenemende hoeveelheid informatie zodat zij op een gezonde manier effectief blijven en datgene leveren wat van hen als professional verwacht mag worden.

 

Ervaringen van klanten

“Bedankt voor je wijze woorden en waardevolle tips. Door jou input heb ik zaken kunnen relativeren, in een ander perspectief kunnen zien en het vertrouwen in mijn handelen versterkt.”

Mariëlle van Wijk. 8 september 2016.

Meer tips?

Wil je regelmatig tips en informatie over wat je kunt doen om op een gezonde manier effectief te blijven?Goede voornemens

Lees hier mijn laatste blog.

Jobcrafting

Zit het werk niet meer als gegoten? Voelt het niet meer passend? Met jobcrafting onderzoek je welke stappen je zelf gaat zetten om van jouw werk MOOI WERK te maken. 

Brein bij de tijd

Heb jij te weinig tijd om je werk goed te kunnen doen? In mijn training geef ik je inzichten en tips hoe om te gaan met een toenemende hoeveelheid informatie binnen de tijd die jij beschikbaar hebt.

Duurzaam inzetbaar

Waarover ga jij in gesprek aan met je leidinggevende of met je medewerker? Waar richt je je in dit gesprek op? Wil jij een gesprek dat daadwerkelijk over jouw duurzame inzetbaarheid gaat?